Διοικητικό Συμβούλιο

Στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής
50+ χρόνια

Αρχικά ιδρύθηκε ως “Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας (ΕΕΠΙ&Β)”, το 1968

ΔΣ ΕΕΠΙ&ΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ιωάννης Κούτσικος

Πρόεδρος


MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 401 ΓΣΝΑ και Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα
 

Παναγιώτης Γεωργούλιας

Αντιπρόεδρος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας
 

Σοφία Κουκουράκη

Γεν. Γραμματέας


MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΑΓΝ Ηρακλείου
 

Ιωάννης Ιακώβου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
 

Λουκάς Λαμπράκος

Ταμίας


Πυρηνικός Ιατρός, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Αθήνα
 

Δημήτριος Αποστολόπουλος

Μέλος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Πατρών
 

Σπυρίδων Τσιούρης

Μέλος


Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων
 

ΕΑΝΜ

Εθνικοί Αντιπρόσωποι ΕΑΝΜ
 

Ανδρέας Φωτόπουλος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δ/ντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Ι.
 

Βασίλειος Πρασόπουλος


MD, Πυρηνικός Ιατρός, Δ/ντής Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
 

UEMS

Εθνικοί Αντιπρόσωποι UEMS
 

Ιωάννης Ιακώβου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
 

Σοφία Κουκουράκη

Γεν. Γραμματέας


MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΑΓΝ Ηρακλείου