Διοικητικό Συμβούλιο

Στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής 50+ χρόνια

Αρχικά ιδρύθηκε ως “Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας (ΕΕΠΙ&Β)”, το 1968

ΔΣ ΕΕΠΙ&ΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ιωάννης Κούτσικος

Πρόεδρος


MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Αναπληρωτής Δ/ντής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 401 ΓΣΝΑ, Δ/ντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 

Παναγιώτης Γεωργούλιας

Αντιπρόεδρος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π. Γ. Ν. Λ
 

Σοφία Κουκουράκη

Γεν. Γραμματέας


MD, PhD, Αν. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δ/ντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Α.Γ.Ν.Η.
 

Ιωάννης Ιακώβου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης " Παπαγεωργίου"
 

Λουκάς Λαμπράκος

Ταμίας


Πυρηνικός Ιατρός, Ιατρόπολις
 

Δημήτριος Αποστολόπουλος

Μέλος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντής Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Π.
 

Σπυρίδων Τσιούρης

Μέλος


Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Ι.
 

ΕΑΝΜ

Εθνικοί Αντιπρόσωποι ΕΑΝΜ
 

Ανδρέας Φωτόπουλος


Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δ/ντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Ι.
 

Βασίλειος Πρασόπουλος


MD, Πυρηνικός Ιατρός, Δ/ντής Πυρηνικής Ιατρικής & PET/CT, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
 

UEMS

Εθνικοί Αντιπρόσωποι UEMS
 

Ιωάννης Ιακώβου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης " Παπαγεωργίου"
 

Σπυρίδων Τσιούρης

Μέλος


Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν.Ι.