Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΕΕΠΙ&ΜΑ «Απεικόνιση στην Καρδιολογία και Νευρολογία. Νεότερες εξελίξεις – κλινική αξιολόγηση»
26/11/2021
Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το Clawback των εργαστηριακών ιατρών
28/11/2021

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΕΕΠΙ&ΜΑ: Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων & Εκλογική διαδικασία

 
 

Αξιότιμα μέλη,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» (Λεωφ. Μεσογείων 107, Αθήνα 115 26) το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00-17:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:30-17:30, μετά το πέρας του Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΕΕΠΙ&ΜΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, σας παραθέτουμε παρακάτω τον κατάλογο για την ανάδειξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΙ&ΜΑ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου του επόμενου Πανελληνίου Συνεδρίου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έως 7 σταυροί προτίμησης)
Βογιατζής Μερκούριος
Γεωργούλιας Παναγιώτης
Ιακώβου Ιωάννης
Κουκουράκη Σοφία
Κούτσικος Ιωάννης
Λαμπράκος Λουκάς
Παπαθανασίου Νικόλαος
Τσιούρης Σπυρίδων
Χατζηιωάννου Σοφία
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (έως 3 σταυροί προτίμησης)
Αγγελίδης Γεώργιος
Εξαδακτύλου Παρασκευή
Ηλία Ελιβέρτα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (έως 1 σταυρός προτίμησης)
Ζησιμόπουλος Αθανάσιος

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία, παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω τις σχετικές πληροφορίες.

Δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της ΕΕΠΙ&ΜΑ που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας και έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για το έτος 2021. Σχετική υπενθύμιση έχει αποσταλεί από τη Γραμματεία ΕΕΠΙ&ΜΑ για τις περιπτώσεις εκκρεμότητας, αλλά και για τα ενήμερα μέλη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με επιστολική ψήφο πρέπει να έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους πριν από την καταληκτική ημερομηνία για παραλαβή των ψηφοδελτίων μέσω ταχυδρομείου (βλ. παρακάτω). Για όσους συμμετάσχουν δια ζώσης στη διαδικασία, κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης η Γραμματεία ΕΕΠΙ&ΜΑ θα βρίσκεται στον χώρο, ώστε να τακτοποιήσουν επιτόπου τις οικονομικές τους εκκρεμότητες πριν ψηφίσουν.

Επιστολική ψήφος
Η Γραμματεία ΕΕΠΙ&ΜΑ θα αποστείλει εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια και φακέλους) σε Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής ανά τη χώρα, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μέσω επιστολικής ψήφου. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης. Όποιος δεν εξυπηρετείται από κανένα εκ των διαθέσιμων σημείων μπορεί να αιτηθεί την αποστολή εκλογικού υλικού αλλού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nuclear-medicine.gr το αργότερο έως τα μεσάνυχτα της 3ης Δεκεμβρίου 2021, ώστε να λάβει εγκαίρως το εκλογικό υλικό.
Δεκτές θα γίνονται οι ψήφοι που θα παραληφθούν έως τις 14:00 της Παρασκευής, 10 Δεκεμβρίου 2021, στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΕΕΠΙ&ΜΑ)
ΤΘ 13719
ΤΚ 10310 ΑΘΗΝΑ

Το ενδιαφερόμενο μέλος θέτει το ψηφοδέλτιό του εντός του συνημμένου φακέλου που φέρει τη σφραγίδα της ΕΕΠΙ&ΜΑ, τον οποίο πρέπει να κλείσει. Ακολούθως τον τοποθετεί εντός του φακέλου ταχυδρόμησης, στον οποίο και μόνο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μέλους. Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η επιστολική ψήφος πρέπει να αποσταλεί ως συστημένη αλληλογραφία.

Ψήφος δι’αντιπροσώπου
Ψήφος δι’αντιπροσώπου επιτρέπεται, σύμφωνα με τις Καταστατικές προβλέψεις, εφόσον προσκομισθεί από άλλο τακτικό οικονομικά ενήμερο μέλος εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη δημόσια αρχή. Η σχετική εξουσιοδότηση παραδίδεται και τηρείται στα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπεί κατ’ανώτατο όριο ένα απόν τακτικό μέλος.


Για το κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.

Για τον κατάλογο Κέντρων Διάθεσης Επιστολικής ψήφου, πατήστε εδώ.