Η εταιρεία
Ιδρύθηκε το 1968

Μία από τις αρχαιότερες εταιρείες στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ευρώπη


Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) ιδρύθηκε, με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας (ΕΕΠΙ&Β)”, το 1968 από τον αείμνηστο Ακαδημαϊκό, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Βασίλειο Μαλάμο . Έχει το προνόμοιο να είναι μία από τις αρχαιότερες εταιρείες στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ευρώπη και στις μέρες μας τα μέλητης ξεπέρασαν τον αριθμό των 220 επιστημόνων, που προέρχονται απ΄όλες τις περιφέρειες της χώρας μας.

Μέλη της ΕΕΠΙ&ΜΑ είναι: Πυρηνικοί Ιατροί, Ειδικευόμενοι Ιατροί στην Πυρηνική Ιατρική , Φυσικοί Ιατρικής, Ραδιοχημικοί, Ραδιοφαρμακολόγοι, άλλοι Επιστήμονες με ειδικό ενδιαφέρον στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής και επίσης Τεχνολόγοι που εργάζονται στην Πυρηνική Ιατρική .

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από: Το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Μέλη. Όλα τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας εκλέγονται με θητεία τριών ετών από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της, στην Εκλογο-απολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση.

Η ΕΕΠΙ&ΜΑ είναι το μόνο επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζεται επισήμως ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής. Η Εταιρεία λειτουργεί και δρα ως σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας , σε κάθε θέμα και πρόβλημα που αναφύεται στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής. Για να ανταποκριθεί στο ρόλο της, αλλά και για να πετύχει και στους άλλους στόχους της η Εταιρεία, οργανώνει επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες μέλης της όπως: Επιτροπή Εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, Επιτροπή Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική και την Τεχνολογία της Πυρηνικής Ιατρικής, Επιτροπή Ακτινοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου κοκ.

Καταστατικό ΕΕΠΙ&ΜΑ