Ηλεκτρονικό σεμινάριο ΙΑΕΑ “Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic: Guidance for the Nuclear Medicine Departments”
15/04/2020
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
15/04/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 
logo-big
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκδώσει Οδηγίες για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους ασθενείς που προσέρχονται σε ιατρείο και τους συνοδούς τους.

Για να δείτε τις Οδηγίες του ΠΙΣ, πατήστε εδώ