ΦΕΚ με θέμα Εκπαίδευση στις Ιατρικές Ειδικότητες.

Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση εκτέλεσης Ιατρικών πράξεων PET/CT
01/10/2019

ΦΕΚ με θέμα Εκπαίδευση στις Ιατρικές Ειδικότητες.

Διαβάστε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για την άσκηση των Iατρών στην ειδικότητα της ΠY στο επίσημο ΦΕΚ_2836 .