Απάντηση της ΕΕΠΙ&ΜΑ στην υπ’αριθμ. 8 αποφάσεως της 295ης /18-03-2022 της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ με θέμα «Διενέργεια μετρήσεων Οστικής Πυκνότητας»
11/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συντονιστικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ. – Κινητοποιήσεις 18-20 Ιουλίου