Νέα

Ανακοίνωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΕΠΙ&ΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 105/11.12.2021 Αγαπητοί συνάδερφοι, Σας ενημερώνουμε ότι, ελλείψει απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το Clawback των εργαστηριακών ιατρών

Αγαπητοί συνάδερφοι, Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με το οποίο δηλώνει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των εργαστηριακών γιατρών για

Περισσότερα

Ενέργειες ΕΕΠΙ&ΜΑ για την αναστολή εφαρμογής του νέου τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών για την αποζημίωση διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων που αφορούν σε εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής

Αγαπητοί συνάδερφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΙ&ΜΑ, σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες της Εταιρείας μας σχετικά με την αναστολή εφαρμογής του νέου τρόπου

Περισσότερα

Πρόταση ΕΕΠΙ&ΜΑ για την επικαιροποίηση της λίστας εγκεκριμένων ενδείξεων της ποζιτρονικής τομογραφίας (PET/CT)

Αγαπητοί συνάδερφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΙ&ΜΑ, σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες της Εταιρείας μας σχετικά με την επικαιροποίηση της λίστας εγκεκριμένων ενδείξεων

Περισσότερα