Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγνωστικών Ραδιοφαρμάκων
28/02/2022
ΙΑΕΑ: First Regional Coordination Meeting RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”
25/03/2022

Ανακοίνωση ΕΕΑΕ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία και τις ενδεχόμενες συνέπειες στην Ελλάδα

 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία και τις ενδεχόμενες συνέπειες στην Ελλάδα στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται:
“Αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες στη χώρα μας, στην απευκταία περίπτωση ραδιολογικού ή πυρηνικού συμβάντος στην Ουκρανία, τονίζεται ότι, λόγω της μεγάλης απόστασης, δεν μπορεί να προκληθεί μια κατάσταση κινδύνου στην Ελλάδα που θα απαιτούσε επείγοντα μέτρα προστασίας της ζωής ή της υγείας από την ακτινοβολία. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να καταστούν αναγκαία πιο δραστικά μέτρα, όπως η εκκένωση πληθυσμού ή η χορήγηση χαπιών ιωδίου.”

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης συμφωνούν με τις θέσεις της ΕΕΑΕ και καλούν τα μέλη τους να ενημερώσουν αντίστοιχα τους ασθενείς τους. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αλόγιστη λήψη χαπιών ιωδίου μπορεί να καταστεί επιζήμια.

Τέλος, επισημαίνεται πως δεν έχει διαταραχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η παραγωγή και διακίνηση ραδιοφαρμάκων και κατ’ επέκταση όλες οι εξετάσεις στα Tμήματα Πυρηνικής Ιατρικής διενεργούνται κανονικά και με ασφάλεια.

Πατήστε εδώ για το κείμενο της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ.