Η Εταιρεία

Ποιοί είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) ιδρύθηκε το 1968 και είναι μία από τις αρχαιότερες εταιρείες στον χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ευρώπη.

Σήμερα, η ΕΕΠΙ&ΜΑ αριθμεί πάνω από 200 ενεργά μέλη, προερχόμενα από όλες τις περιφέρειες της χώρας μας: Πυρηνικούς Ιατρούς (ειδικούς και ειδικευόμενους), Φυσικούς Ιατρικής, Ραδιοχημικούς, Ραδιοφαρμακολόγους, Τεχνολόγους και άλλους Επιστήμονες με ειδικό ενδιαφέρον στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Είναι ο μόνος επιστημονικός φορέας που αναγνωρίζεται επισήμως ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε κάθε θέμα που αναφύεται σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Η ΕΕΠΙ&ΜΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπλ. Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Μέλη, το οποίο εκλέγεται με θητεία τριών ετών από τα μέλη της ΕΕΠΙ&ΜΑ στην Εκλογο-απολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση.

Προς επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία οργανώνει επιτροπές από ειδικούς επιστήμονες μέλη της, όπως την Επιτροπή Εκπαίδευσης ΕΕΠΙ&ΜΑ με στόχο την προώθηση της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική.

Αποστολή

Α) Η επιστημονική ανάπτυξη της Πυρηνικής Ιατρικής και των βιολογικών εφαρμογών της, με προάσπιση και θωράκιση του τίτλου της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα και με σκοπό την ορθή άσκησή της, επ’ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και των μελών της ΕΕΠΙ&ΜΑ.

Β) Η συμβολή στην έρευνα, μελέτη και βελτιστοποίηση των εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα, η εν γένει προώθηση της επιστήμης της Πυρηνικής Ιατρικής με κάθε νόμιμο μέσο και η επιστημονική εξύψωση των μελών της ΕΕΠΙ&ΜΑ.

Γ) Η προαγωγή της εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια απόκτησης της ειδικότητας και μετά τη λήψη της, υπό την έννοια της διαρκούς, δια βίου, εκπαίδευσης.

Δ) Η ευγενής άμιλλα μεταξύ των επιστημόνων μελών, μέσω της πραγματοποίησης και δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών, καθώς και η προαγωγή της συνεργασίας των άλλων επιστημονικών κλάδων προς το αντικείμενο της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής.

Ε) Η διαμόρφωση, προάσπιση και τήρηση του κανονισμού ακτινοπροστασίας, με τη συστηματική εκπαίδευση των μελών της ΕΕΠΙ&ΜΑ στον χειρισμό, χρήση και αποβολή των ραδιοϊσοτόπων.

ΣΤ) Η εκπροσώπηση και συνεργασία της ΕΕΠΙ&ΜΑ με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό της ΕΕΠΙ&ΜΑ πατώντας εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024

Ιωάννης Κούτσικος

Πρόεδρος

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 401 ΓΣΝΑ και Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

Παναγιώτης Γεωργούλιας

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Σοφία Κουκουράκη

Γεν. Γραμματέας

Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠΑΓΝ Ηρακλείου

Ιωάννης Ιακώβου

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Μερκούριος Βογιατζής

Ταμίας

Πυρηνικός Ιατρός, Συνεργάτης Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT, ΔΘΚΑ «Υγεία»

Νικόλαος Παπαθανασίου

Μέλος

Επίκ. Καθηγητής Πυρ. Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, Παν/κό Εργαστήριο Πυρ. Ιατρικής, ΠΓΝ Πατρών

Σπυρίδων Τσιούρης

Μέλος

Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

01

Eπιτροπή Εκπαίδευσης ΕΕΠΙ&ΜΑ 2022-2024

Πρόεδρος

Νικόλαος Παπαθανασίου
Επίκ. Καθηγητής Πυρ. Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, Παν/κό Εργαστήριο Πυρ. Ιατρικής, ΠΓΝ Πατρών

Μέλη

Μαρία Σταθάκη
Πυρηνική Ιατρός, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠαΓΝΗ

Ιωάννης Καρφής
Chef de Clinique Adjoint, Departement de Médecine Nucléaire, Institut Jules Bordet Instituut, Brussels, Belgium

02

UEMS/EBNM Representatives 2023

UEMS/EBNM Delegate
Prof. Dr. Sophia Koukouraki

 

UEMS/EBNM Deputy
Prof. Dr Ioannis Iakovou

03

EANM Delegates 2023

Βαλοτάσιου Βαρβάρα
Επίκουρος Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σοφία Χατζηιωάννου 
Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Αρχείο ΔΣ ΕΕΠΙ&ΜΑ