Ανακοίνωση ΕΕΑΕ σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία και τις ενδεχόμενες συνέπειες στην Ελλάδα
08/03/2022
Επιστημονική Εκδήλωση «Η συμβολή της ποζιτρονιακής (ΡΕΤ) απεικόνισης στους ογκολογικούς ασθενείς» (Λάρισα, 23 Ιουνίου 2022)
04/05/2022

ΙΑΕΑ: First Regional Coordination Meeting RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”

 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε επιστολή πρόσκλησης για το Event του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ): First Regional Coordination Meeting RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα της Τουρκίας, από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2022.
Για τυχόν συμμετοχή σας παρακαλούμε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας InTouch+της ΙΑΕΑ (https://Intouchplus.iaea.org), με αριθμό εκδήλωσης EVT2201535.

Πατήστε εδώ για το φύλλο πληροφοριών.

Πατήστε εδώ για το κείμενο της πρόσκλησης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 31 Μαρτίου 2022