Επίπεδα συνδρομών

Επίπεδο Τιμή  
Ετήσια Συνδρομή- Τεχνολόγοι / Ακτινοφυσικοί 30.00€ τώρακαι έπειτα 30.00€ μετά 1 Έτος.
Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Έτος.
Επιλογή
Ετήσια Συνδρομή- Πυρηνικοί Ιατροί 50.00€ τώρακαι έπειτα 50.00€ μετά 1 Έτος.
Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Έτος.
Επιλογή
Ετήσια Συνδρομή – Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 50.00€ ανά Έτος.
Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Έτος.
Επιλογή
Ετήσια Συνδρομή – Ειδικευόμενοι Πυρηνικής Ιατρικής 30.00€ ανά Έτος.
Η συνδρομή λήγει μετά από 1 Έτος.
Επιλογή

← Πίσω στην αρχική