Χορηγοί

Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης ευχαριστεί τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για την υποστήριξη των δράσεών της κατά το έτος 2020:

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα πυρηνικής ιατρικής της GE Healthcare